Asukasyhdistyksen toimintasuunnitelma 2015

Malminkartanon Asukasyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää Malminkartanossa asuvien ihmisten vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa ja toimia Malminkartanon asunto-olosuhteiden sekä viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää alueellista asukastoimintaa, järjestää kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, järjestää neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, esittää aloitteita, vastineita ja vaatimuksia eri viranomaisille, vaikuttaa alueen asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö-, alue- ja liikennepolitiikan toteuttamiseen ja toimii yhdessä muiden yhdistysten kanssa.

ALUEELLINEN OSALLISTUMINEN

Asukasyhdistys tulee edelleen edistämään alueellisen osallistumisen mahdollisuuksia vuoden 2013 Mainio Malminkartano -demokratiapilotista opitun pohjalta sekä virtuaalisesti verkossa että fyysisesti eri tiloissa yhteisyössä muiden paikallisten toimijoiden (Horisontti, kirjasto, Kannelmäen seurakunta) kanssa. Fyysisistä tiloista keskeinen on Asukastalo Renki. Kaupungin suunnittelu- ja päätöstiedottamista verkossa seurataan aktiivisesti ja tietoa jaetaan edelleen asukkaille paikallisissa kanavissa. Yhdistys antaa tarpeen vaatiessa ja pyydettäessä lausuntoja aluetta koskevissa asioissa.

YLEISKAAVA

Asukasyhdistyksen yleiskaavavastaava osallistuu sekä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) että läntisten asukasyhdistysten yleiskaavaryhmän (”Läntiset”) toimintaan. Asukkaita tiedotetaan yleiskaavan etenemisestä sekä heiltä pyritään saamaan kommentteja ja näkemyksiä yleiskaavaan liittyen sekä tiedotetaan Kaupunkisuunnitteluvirastoa niistä.

Yhdistys tulee seuraamaan erityisen tarkkaan yleiskaavan vaikutuksia luonnon- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseen.

YMPÄRISTÖ

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään osallistumaan Helsingin kaupungin Rakennusviraston ja Hyvä kasvaa Helsingissä -liikkeen kanssa Fruticetum-hedelmätarhan tapahtumiin. Erityisesti pyritään kehittämään kevään omenapuiden kukinnan aikaista tapahtumaa/tapahtumia entistä monipuolisemmaksi. Asukasyhdistys jatkaa Mainio Malminkartano -demokratiapilotin tulosten pohjalta aktiivista vuoropuhelua kaupungin kanssa alueen siisteyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Yhdistys koordinoi toukokuussa Malminkartanon Tehotalkoot . Yhdistys tukee Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Helsingin perhokalastajat ry:n ponnisteluja Mätäjoen jokiluonnon elvyttämiseksi talkoilla ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan tähän toimintaan. Jättipalsamin tuhotalkoita harkitaan järjestettäväksi.

TAPAHTUMAT

Asukasyhdistys tulee koordinoimaan kaupunginosatapahtuma Malminkartanon Elojuhlia, jotka järjestetään sunnuntaina 30.8.2015 yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kuten Lähiönäyttämön kanssa. Asukastalo Rengissä tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia.

ASUKASTILAISUUDET

Yhdistys järjestää vuoden 2015 aikana kolme avointa tai teemoitettua asukasiltaa.

LIIKUNTA

Malminkartanonhuipun osalta jatketaan kaupungin kanssa aloitettua vuoropuhelua alueen kehittämisestä koko kaupungin kannalta merkittävänä liikunta-alueena huomioiden myös Mainio Malminkartano –demokratiapilotin yhteydessä kerätyt asukkaiden näkemykset. Yhdistys tiivistää edelleen yhteistyötä alueen liikunta- ja ulkoiluseurojen (Malminkartanon Weivarit, Pitäjänmäen Tarmo, Kannelmäen Voimistelijat, Taekwondourheilijat 2011, Pikomalan retkeilijät, lippukunta Huipunvaltaajat) kanssa. Syksyn 2014 aikana käynnistettyä, vähän liikkuvien lapsiperheiden liikuntaan kannustavaa Liikettä Malminkartanoon! –hanketta pyritään jatkamaan ja laajentamaan uusiin kohderyhmiin. Yhdistys tulee selvittämään mahdollisuutta osallistua Mätäjokijuoksun järjestelyihin yhteistyössä pääjärjestäjä Kannelmäen Voimistelijoiden kanssa.

NUORISO

Asukasyhdistys kehittää edelleen Mainio Malminkartano- ja RuutiBudjetti-demokratiapilottien yhteydessä alkanutta yhteistyötä nuorisotalon kanssa. Tullaan tutkimaan, miten Asukastalo Renkiä voitaisiin hyödyntää lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton mielekkäiden sisältöjen tarjoamisessa.

VIESTINTÄ

Kaupunginosalehti Kartanon Väki tulee ilmestymään elokuussa 2015 Malminkartanon Elojuhlien yhteydessä laajempana, myöhemmin sovittavan esimerkiksi alueen arkkitehtuuria käsittelevän teeman mukaisia artikkeleita sisältävänä ja alueen palveluja ja tapahtumia kokoavana numerona. Lehden sisältöä monipuolistetaan uusien paikallisten kirjoittajien mukaan haastamisella. Lehden toteuttamisesta vastaa vuoden 2014 tapaan toimitusneuvosto. Ilmoitusmyyntiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Kartanon Väki voi toimia omalta osaltaan tervetulotoivotuksena uusille asukkaille.

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti aluetta koskevista tapahtumista kaupunginosasivuillaan ja sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa. Paikallista ulkoviestintää toteutetaan ilmoitustauluilla ja sähköisillä infotauluilla ja sitä kehitetään yhteistyössä kirjaston ja Yhdyskuntaklubi Horisontin kanssa.

Yhdistys tulee kehittämään yhteisen viestinnän koordinointia alueen kaikkien toimijoiden kanssa.

ASUKASTALO RENKI

Asukastalo Rengin arkisin avoinna olevan, erityisesti lapsiperheiden suosiossa olevan asukaskahvilan toimintaa jatketaan entiseen tapaan palkkatuetun emännän voimin. Useat toimintaryhmät kuten käsityöryhmä, imetystukiryhmä, luomuruokarinki ja kirpputori jatkavat 2014 tapaan. Uusia suunniteltuja ryhmiä ovat muun muassa joogaryhmä ja senioriryhmä. Alueen tilojen työnjakoa kirjaston, Yhdyskuntaklubi Horisontin ja seurakunnan toimintakeskus Jennyn kanssa koordinoidaan. Pikkulapsiperheille järjestetään keväällä lastenteatteri/musiikkitapahtuma ja loppuvuodesta joulujuhla.

2014 remontoitua ja uudelleen varustettua ja kalustettua asukastaloa markkinoidaan aktiivisesti alueen toimijoille ja asukkaille. Lähiönäyttämön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä esitysten ja tapahtumien järjestämiseksi. Lähiörahaston avustuksella kunnostettu ja hyvin varustettu Renki voi tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia alueen asukkaille ja muille toimijoille. Renkiin toteutetaan fyysisen demokratiatilan periaatteiden mukainen infopiste, johon hankitaan alueellisesti kiinnostavia julkaisuja ja muuta tietomateriaalia.