Asukkailta kerätään näkemyksiä Kuninkaankolmion palveluista ja kulkureiteistä

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kerätään asukkaiden mielipiteitä Kuninkaankolmion kehittämistarpeista karttapohjaisella kyselyllä. Suunnittelun tueksi toivotaan asukkailta näkemyksiä lähipalveluista, kulkureiteistä ja ympäristön viihtyisyydestä. Kyselyyn voi vastata vuoden loppuun asti.

Tutkimus liittyy Tekesin rahoittamaan Urbaani Arki -tutkimushankkeeseen ja toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Kyselytutkimukseen on valittu Kuninkaankolmion alueelta satunnaisesti lähes 15 000 vastaajaa, jotka saavat marraskuussa kutsukortin tutkimukseen. Myös muut Kuninkaankolmion suunnittelusta kiinnostuneet voivat osallistua kyselyyn.

Internetissä olevalla lomakkeella voi merkitä ja arvioida karttapohjalle käyttämiään jalankulku- ja pyöräreittejä ja matkoillaan usein toistuvia kohteita. Lomakkeelle voi merkitä toiveitaan uusista jalankulku- ja pyöräreiteistä sekä joukkoliikenneyhteyksistä ja antaa yleisarvion omasta asuinalueestaan. Kysely löytyy internet-osoitteesta: www.pehmogis.fi/kuninkaankolmio

Vastaajat voivat antaa arvionsa myös Kuninkaankolmioon suunnitteilla olevien uusien asuinalueiden houkuttelevuudesta. Näitä alueita ovat:

  • Helsinki: Honkasuo, Kuninkaantammi, Luutnantinpolku
  • Espoo: Rykmentinmäki, Uusmäki, Helmipöllönmäki, Painiitty
  • Vantaa: Vaskipuisto/Kaivoksela, Raappavuorentien varsi, Myyrmäen keskusta, Hämevaara Vannepuisto, Pähkinärinne ja Pöllölaakso, Koivuvaarankuja

Kuninkaankolmiossa on tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea siten, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja liikkuminen sujuvaa kuntarajoista huolimatta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään asuinalueiden sekä palvelujen ja liikenneyhteyksien suunnittelussa.