Hankasuontien alkupäätä koskeva asemakaavaluonnos on valmistunut

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta, jossa asemakaavan mukaiset liike-, toimisto- ja toimitilakorttelit Hankasuontien alussa yhdistetään suunniteltua uudisrakentamista varten. Muutoksessa katu siirretään nykyisen S-marketin tontin itäreunalle. Asemakaavaluonnosta on valmisteltu 6.2.2009 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.

Kaavaluonnos ja valmisteluaineistoa on esillä 11.-29.5.2009 Pitäjänmäen kirjastossa, os. Jousipolku 1 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa, os. Kansakoulukatu 3, 1. krs sekä kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla osoitteessa www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt).

Kaavan valmistelija on tavattavissa maanantaina 11.5. ja keskiviikkona 27.5. klo 17-19 Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1, sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 12.6.2009 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 310 37378, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle elokuussa 2009.

Lisätiedot: Lukkarinen-Annila Leena, arkkitehti, puhelin 310 37278

(lähde: Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston www-sivut)