Hankasuontien katusuunnitelma nähtävänä 16.–22.12.2009

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii suunnitelmaa Hankasuontien alkuosan linjauksen muuttamiseksi. Kadun eteläpää siirretään kulkemaan nykyisen S-Marketin koillispuolelta. Samalla Hankasuontien ja Malminkartanontien risteys siirtyy noin 70 metriä koilliseen nykyiseltä paikaltaan. Kadun siirrolla tehdään tilaa uudisrakentamiselle.

Katusuunnitelman luonnokseen voi tutustua 16.–22.12.2009 Rakennusviraston verkkosivulla.

Katusuunnitelma perustuu kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan asemakaavan muutosehdotukseen ja liikennesuunnitelmaan. Asemakaavan muutoksella nykyiset liike-, toimisto- ja toimitilakorttelit Hankasuontien alussa yhdistettäisiin uudisrakentamista varten.

Kadun muutostyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2010.