Horisontti Team Ry:n tilikokous

Horisontti Team Ry:n tilikokous

26.4.2007 klo 16.00 Horisontin kahvilassa, Puustellinpolku 14.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
      äänten laskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
      hallitukselle
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: ei ole
  8. Kokouksen päättäminen

Vuosikokousasiakirjoihin voi tutustua tuntia ennen kokousta Horisontin kahvilassa

Tervetuloa!