Kaavaluonnos: Kaarelan jäähalli, kaavan valmistelijat tavattavissa ke 5.10.2011

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa ke 5.10.2011 klo 15.30–19
Kanneltalon aulassa, tervetuloa!

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat esillä 29.9.–21.10.2011: Kanneltalon aulassa ja Kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteltu asemakaavan muutosta
Kaarelaan, Maununnevan alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu
puistoalue, jota rajaavat Hämeenlinnanväylä, Kanneltie, Kaarelan raitti
ja Kaarelantie

Alueen keskiosaan on suunnitteilla kaksikenttäinen harjoitusjäähalli.
Muu osa säilyy virkistysalueena.
Alueella sijaitsevista ensimmäisen maailmansodan aikaisista
linnoituslaitteista ja tykkitiestä on saatu lisäselvityksiä
kaupunginmuseolta ja Museovirastolta. Niiden perusteella
linnoitusalueiden rajoja on tarkistettu ja tykkitie on merkitty kohteeksi,
jonka museoviranomaiset tutkivat ja dokumentoivat ennen
rakentamisen aloittamista.