Malminkartanon asemanseutu kunnostetaan – asukastilaisuus to 31.3 klo 18-20

Helsingin kaupunki järjestää Malminkartanon asemanseudun kunnostukseen liittyvän asukasillan torstaina 31. maaliskuuta 2011 klo 18–20, Puustellin monitoimitalossa, osoitteessa Puustellintie 6. Paikalla ovat kaupungin asiantuntijoiden lisäksi yksityisen suunnittelukonsultin edustajat. Suunnitteluasiakirjoihin voi tutustua klo 17.30 lähtien.

 Perusparannuksella kaupunginosan helmi kuntoon

Malminkartanon keskustan ja asemanseudun ympäristön parantamisen suunnitelmat valmistuivat vuonna 2009. Keskustan katu- ja viheralueet kunnostetaan vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on parantaa alueen kaupunkikuvallista ilmettä sekä luoda viihtyisä, turvallinen ja toimiva katumiljöö.

Malminkartanonaukiolla, Puustellinaukiolla ja Puustellinpolulla uusitaan kiveykset ja viheralueet. Vaikka katutilassa on myös tonteille kuuluvaa aluetta, se on luonteeltaan yleistä katutilaa ja yleisessä käytössä olevaa jalankulun aluetta. Sen vuoksi kunnostaminen on suunniteltu tehtäväksi kokonaisuutena, jolloin pääjalankulkuraitin ja aukioiden muodostama kaupunkikuvallinen kokonaisuus säilyy alkuperäisenä.

Malminkartanonaukion portaat uusitaan ja niihin tulee lämmitys talvikunnossapidon helpottamiseksi. Myös kalusteet ja alueen valaistus uusitaan. Aukioille ja niiden väliselle kujalle tulee myös taidetta, jonka aiheet nousevat Malminkartanon alueen historiasta.

Asemanseudut ovat kaupunkirakenteen käyntikortteja ja antavat ensivaikutelman koko alueesta sinne saavuttaessa. Asemat palveluineen ovat asukkaiden kohtaamis- ja asiointipaikkoja. Korkeatasoisella ympäristörakentamisella ja ylläpidolla on suuri vaikutus viihtyisyyteen ja turvallisuuden tunteeseen.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kari Harju, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, puh. 09 310 64382, sähköposti: etunimi.sukunimihel.fi