Malminkartanon korjaustapaohjeet ilmestyneet!

Malminkartanon alueen suurin arvo on kaupunkikuvallisesti kunnianhimoinen asemakaavoitus, ‎jonka toiminnallisena päätavoitteena oli työpaikkojen ja asumisen niveltäminen, ”sekoittuneen ‎kaupunkirakenteen” luominen. Toisena tavoitteena alueen pääkaavoittajalla Heikki Kaiteralla oli ‎alusta alkaen mahdollisimman monipuolisen kaupunkiympäristön ja urbaanin miljöön luominen ‎aukioineen, kujineen ja kaartuvine katuineen.

Korjaustapaohjeiden laatimisen tavoitteena on ohjata alueen 1970-80-‎luvun asuinrakennusten, pihojen ja julkisen lähiympäristön tulevia korjauksia alkuperäisiä ‎suunnitteluperiaatteita kunnioittaen.

Julkaisussa tarkastellaan alueen syntyä, ominaispiirteitä ja ‎rakentamisen taustoja. Niiden avulla tuodaan esiin alueen arvot sekä tutkitaan, miten ‎alkuperäiset, 1970-80-luvun kaupunki- ja rakennussuunnittelun periaatteet ovat säilyneet ‎korjauksia toteutettaessa. 

Ohjeissa esitetään suositeltavat korjaustavat asuinrakennusten ‎ulkovaipan, pihojen ja lähiympäristön sekä niihin liittyvien rakennelmien ja pintojen korjaamiselle. ‎Tavoitteena on, että korjaus- ja kehittämistavoista valitaan rakennusten, pihojen ja alueen ‎alkuperäisen ilmeen säilyttävät vaihtoehdot. Alueen kaupunkikuvallisesti arvokkaan luonteen ‎säilyttämiseksi on myös tärkeää, että samankaltaiset rakenteet korjataan alueellisesti ‎yhtenäisellä ja kestävällä tavalla.

Korjaustapaohjeet löydät täältä!