Maltsu rules – mukaan vaan!

Lenkkiteatteri etsii tavallisia ihmisiä

24.4.2013 10:49
Helsingin Malminkartanossa sijaitseva Lenkkiteatteri etsii tavallisia ihmisiä tekemään teatteriesitystä kanssaan. ”Maltsu rules! -teatteriesityksen keskiössä tulevat olemaan malminkartanolaisten sekä lähialueiden asukkaiden itse esiin nostamat aiheet. Mietimme harjoitusprosessin aikana sekä varsinaisessa esityksessä, mikä alueessa mättää ja mikä taas on jo valmiiksi ihanasti mallillaan. Etsimme yhdessä harjoituksissa epäkohdille ratkaisumalleja, jotka tulevat myös näkymään lopullisessa joulukuussa 2013 esitettävässä Maltsu rules! -teatteriesityksessä,” kertoo Lenkkiteatterin Maltsu rules! -yhteisöteatterihankkeen hankevastaava Maria Hyökyvaara.

Asukkaiden kanssa yhdessä tehtävä Maltsu rules! -teatteriesitys on osa Lenkkiteatterin huhtikuussa 2013 käynnistämää Maltsu rules! -yhteisöteatterihanketta. Hankkeen päätavoitteena on olla mukana luomassa ihmisystävällistä, toinen toistaan huomioivaa mainiota Malminkartanoa. ”Hankkeemme toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin tukeman Mainio Malminkartano Demokratiapilottihankkeen kanssa, jonka tarkoituksena on luoda uusia kansalaisvaikuttamisen väyliä ja tapoja. Lenkkiteatterin Maltsu rules! -yhteisöteatterihanke ja asukkaiden kanssa tehtävä esityskokonaisuus ovat juuri näitä uusia keinoja. Esityksen keinoin tuottamamme tietomateriaali kohtaa asukkaat ja kaupungin päättäjät yhdessä järjestämissämme asukasilloissa joulukuussa 2013,” Hyökyvaara jatkaa. ”Perustamme kolme, maksimissaan 15 hengen ryhmää, jotka lopuksi kootaan yhteen lopullista esitystä varten. Ilmoittautuminen ryhmiin on käynnissä juuri nyt,” muistuttavat vierestä Lenkkiteatterin Annastiina Storm ja Jenni Sainio.

Lisätietoa Lenkkiteatterista:

tuottaja@lenkkiteatteri.fi/045-323 0042

www.lenkkiteatteri.fi