Oy Nuoret Ab osakekirja

OyNuoretAb

Asukasyhdistys on vastaanottanut Aseman Lapset r.y:n myöntämän kunniakirjan lasten ja nuorten hyväksi tehdystä yhteistyöstä vuonna 2015.