Piianpuiston kunnostustyö alkaa

Helsingin kaupungin rakennusvirasto aloittaa Malminkartanossa sijaitsevan Piianpuiston kunnostustyöt elokuun aikana.

Piianpuisto on luokiteltu 80-luvun arvoympäristöksi monipuolisen toiminnallisuutensa vuoksi sekä siksi, että se edustaa hyvin aikakautensa suunnitteluihanteita. Leikkipuiston peruskorjauksen tavoitteena on uudistaa leikkipuistoa sen nykyinen tunnelma säilyttäen.

Samalla rakennetaan leikkialueelle, leikkipuistorakennuksen läheisyyteen, esteettömyyden erikoistason vaatimukset täyttävä alueen osa.

Puistoalueen länsiosassa ja pohjoisosassa kasvillisuusalueita raivataan ja hoidetaan. Kahluuallas ja siihen liittyvä puutaso peruskorjataan esteettömyys huomioiden.

Lisätiedot
projektipäällikkö Petra Rantalainen, puh. (09) 310 39795