Tutustu Honkasuon alueen suunnitteluun

Rakennusvirasto on aloittanut Malminkartanossa sijaitsevan Honkasuon asemakaava-alueen itäosan katujen ja puistojen suunnittelun. Suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa.

Suunnitelmaan kuuluvat uusina katuina Haapaperhosentie, Haapaperhosenpolku, Leirikuja, Perhosenkierron itäpää, Neitoperhosentien itäpää ja Naapuripellontien pohjoispää sekä kevyenliikenteen väylä Harppuunapolku.

Alueen itäosassa sijaitseva Pihkapuisto säilyy pääosin luonnonmukaisena metsäpuistona. Puistoon rakennetaan uusi raittiyhteys ja olemassa olevia raitteja parannetaan. Raittiyhteydet parantavat nykyisiä yhteyksiä Vantaan suuntaan. Puistoon sijoitetaan myös kaksi hulevesien viivytysallasta.

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevaan Niittyperhosenpuistoon sijoitetaan myös hulevesien viivytysallas. Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevaa avo-ojaa perataan ja laajennetaan toimimaan hulevesien virtaamien viivästäjänä ja tasaajana.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 28.9.–12.10. Malminkartanon kirjastossa, Myyrmäen yhteispalvelupisteessa ja Rakennusviraston verkkosivulla.